Български Български    English English

Многопозиционна ортопедична облегалка

Цена :   180 лв. без ДДС
/216 лв. с вкл. ДДС/

Регулира се вертикално и хоризонтално.